Co není měřitelné,
není řiditelné.

Unikátní mobilní aplikace k zápisu měření v terénu, zjištění základních informací o odběru, možnosti zápisu incidentů a poznámek k odběrům. A to vše integrované do komplexního řešení FaMa+ EM.

Měřidla

Spravujte měřidla objektu a jejich obecné i technické parametry. Ke každému objeku můžete přidat neomezený počet měřidel.

Odečty

Sejměte čárový nebo QR kód měřidla a zjistěte nebo zapište jeho stav.

Přehledy

Provnejte naměřené spotřeby dle času, místa nebo energie.

Další funkce

Energie

Elektřina, voda, plyn, teplo - EMA+ umí pracovat se všemi bežnými typy energií.

Incidenty

Nahlašte incident spojený s měřidlem či odběrovým místem zadejte zadaním na klávesnici nebo pohodlně diktováním.

Komunikace

Energetik má možnost informovat správce o přidělených úkolech nebo o změnách v oblasti energetického managementu.

Kontakty

Vytvořte si přehled důležitých kontaktů, které by se vám mohly v případě nouze hodit, např. údržbář, dispečink či správce objektu.

Uživatelské účty

Přidělte každému účtu pouze ty organizace a jejich související objekty, odběrná místa a měřidla, které má daný pracovník spravovat.

Offline režim

Ani v temném místě bez signálu vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem FaMa+ EM můžete provést jednoduše později.

FaMa+ EM

Pomocí systematického přístupu ke sledování a vyhodnocování informací o energetickém řízení zajištuje jejich komplexní řízení. Je vhodný pro odběratele i dodavatele energií.

FaMa+ Energetický management

Systém pro komplexní správu a hospodaření s energiemi v souladu s ČSN ISO 50001. Podporuje predikci, sledování a vyhodnocování spotřeby a nákladů všech druhů energií organizace s cílem efektivního řízení energetické politiky.

Advanced Meter Management

Modul pro dálkový automatický sběr a přenos provozních dat z měřidel, jejich zpracování, vyhodnocování a archivaci včetně správy a řízení systému měřidel a komunikačních prostředků.

Energetický portál

Pro prezentaci průběhu spotřeb a nákladů za energie z hlediska různých kritérií prostřednictvím webové nadstavby formou grafů, diagramů a sestav pro definované uživatele.

Mobilní aplikace EMA+

Mobilní aplikace pro uživatele, kteří potřebují pracovat s daty přímo v terénu.

Demo

Rádi Vám vytvoříme demo účet, abyste mohli EMA+ vyzkoušet přímo na Vašem zařízení.